Innkalling til møte i Balsfjord Ungdomsråd den 03.10.2011
Det innkalles med dette til møte i Balsfjord Ungdomsråd, skoleåret 2011-2012.
Tid: Mandag den 03. oktober 2011, kl. 10.00-12.00
Sted: Rådhuset, Storsteinnes, kommunestyresalen

Aktuelle saker:
I det første møte i Balsfjord Ungdomsråd, skoleåret 2011-2012 vil representantene fra de ulike
skolene presentere seg for hverandre, og det vil bli valg av leder og nestleder.
Videre vil det bli en gjennomgang av ungdomsrådets oppgaver og reglement, og diverse
praktiske opplysninger vil bli gitt, bl.a. om møtegodtgjøring og reiseregninger.
Når det gjelder skyss til og fra ungdomsrådsmøtene må dere samordne dette. Om dere tar buss
husk å ta vare på bussbilletter for utgiftsdekning. Dersom noen må kjøre/hente dere settes også
dette opp på reiseregning.
Dersom noen av dere ikke kan møte, er det fint om dere gjør avtale om at vararepresentanten fra
deres skole møter. Dersom vararepresentanten heller ikke kan møte, gi beskjed til undertegnede.