Troms fylkeskommune vil i tidsperioden 17. juni – 26. juni 2013 arrangere informasjonsmøter om spillemiddelordningen for idrettsanlegg og friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv, kulturbyggordningen, livssynsnøytrale seremonirom, og gi utfyllende informasjon om FYSAK-ordningen.

Last ned invitasjonen HER