Tid og sted for møter nær Balsfjord:

5. september - Lyngskroa, Storfjord

9. september - Bardufosstun, Målselv

22. august - Finnsnes Hotell, Lenvik

7. september - fylkeshuset, Tromsø

Alle møtene starter kl. 17:30

Se invitasjonen fra Troms fylkeskommune