Se vedlagte dokument fra Troms fylkeskommune vedrørende målgruppe for møtene samt tid og sted.

Aktuelle møtested for deltakere fra Balsfjord:

6. september på Finnsnes
7. september på Bardufosstun
12. september på Lyngskroa
13. september Fylkeshuset, Tromsø

(alle møtene varer fra kl 18:00 - 21:30)

På møtene blir det også informert om spillemidler til friluftsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Kulturdepartementets bestemmelser regulerer hva spillemidlene kan brukes til.

For søknader på løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet, kontakt DNT

Både nye og gjentatte søknader skal fremmes elektronisk gjennom søknadsportalen idrettsanlegg.no 

Informasjon om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg finnes på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.