Møtet blir på rådhuset, torsdag 11.02.21 kl 16:30

NVE og Multiconsult fil være tilstede for å svare på eventuelle spørsmål