Til frivillige lag og foreninger i Balsfjord som legger til rette for fysisk aktivitet

Til hva og hvor kan en søke midler til utvikling av aktivitet og anlegg? Formålet med møtet er å gi et innblikk i private og offentlige tilskuddsordninger som har formål rettet mot fysisk aktivitet.

Eksempelvis nærmiljøtiltak, friluftslivsformål, idrettsformål, lavterskeltiltak/trim.  Det blir gitt noen tips til hvordan prosjektsøknader kan skrives.

I etterkant av møtet vil det bli distribuert ut en kronologisk oversikt over tilskuddsordninger, inklusive eksempler på hva en kan omsøke.

Som en oppfølging vil det bli avholdt et prosjektverksted i vinter, som utelukkende omhandler hvordan lage gode prosjektsøknader – til litt større tilskuddsordninger.

 Møtet vil kunne være nyttig for lag og foreninger som ønsker å utvikle aktivitet og anlegg, enten det er lavterskel (trim), egenorganisert (nærmiljø), friluftsliv, eller idrett.

Møteplan:

Storsteinnes, Tirsdag 29.september kl 18:00-19:15, møterom 2.etg Storsteinnes idrettshall.

Nordkjosbotn, Tirsdag 29. september kl 19:45-21:00, NIL huset.

Mestervik, Onsdag 30.september kl 18:00-19:15, Miljøbygget.

Påmelding gjøres til folkehelsekoordinator Balsfjord kommune Roger Olsen, mobil 40 43 60 18/90 500 250