Framtidig snødeponi i området blir vurdert av Balsfjord kommune sammen med entreprenøren.

Referat fra møte Skredsikring i Kirkeveien