Eiendomsskattenemnda har i møte datert 25.06.2020 gjort et fellesvedtak om at indre faktor settes ned til 0,2 for alle tomter u/boenhet og alle ubebygde tomter.

Det ble i samme møte gjort et fellesvedtak om at sonefaktor i Malangen skal tas bort, og settes dermed ned fra faktor 1,2 til 1.

Det samme gjelder også for sonefaktor på Takvatn/Fjellfroskvatn, der det settes ned fra faktor 1,1 til 1.

Eiendommer som faller under disse vedtakene har fått oppdatert grunnlaget, og vil få tilsendt brev med ny skatteseddel fortløpende uavhengig om det er sendt inn klage eller ikke.

For mye innbetalt i 2020 vil bli utbetalt fortløpende.