Grunnboringen er nå ferdig.  Det gjenstår å ta prøver og skrive rapporter.

I forbindelse med arbeidet er det avdekt tett kum og skade på kommunalt ledningsnett.  Dette vil bli utbedret og arbeidet vil starte i uke 49.