Vi sender ut faktura for alle abonnement /fastavgifter.  Faktura har forfall 20.mars 2010 og blir sendt ut herfra med B-post 1. mars 2010

Abonnement vann                  kr 1.628,- + mva –      kun til de som har kommunalt vann

Abonnement avløp                 kr 1.668,- + mva –      kun til de som har kommunalt avløp

Abonnement avfall                 kr 1.855,- + mva –      gjelder alle husstandene

Fritidsrenovasjon                   kr    783,- + mva –      kun til fritidsboliger

Gebyrene for abonnement gjelder for 2010.

Faktura nr 2 som gjelder septiktømming, forbruk vann og avløp og renovasjon sendes ut til høsten med forfallsdato 20.09.10