Etter 15 uker med kalkholdig grunnvann leveres nå vann fra demningen i Leirbogelva.  I en periode kan noen abonnenter oppleve farge på vannet.  Dette skyldes i hovedsak avleiringer i ledningsnettet.

Vannet kontrolleres av mattilsynet og er godkjent som drikkevann.

Hilsen

Balsfjord Kommunalteknikk.