Status smitte - 11.06.21 kl 12:30

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 11.06.21

Smittesituasjon i vår region

Det har vært et stort utbrudd i Tromsø to uker tilbake, men de siste dagene er det ingen eller noen få smittede: de aller fleste nærkontakter. Utover Tromsø er det ingen smittede påvist i de siste dagene.  Balsfjord har ingen påvist smittede på tre måneder.

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.

  

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19 27.05.21 kl 10.00

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OPPDATERING COVID-19

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det ikke vært påvist noen smittede i vår nærregion (Tromsø og nabokommuner), Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne uken er det kun vaksiner for dose 2 (altså ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert).

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, eller prioritere annerledes enn retningslinjene som er gitt av FHI.  

Neste uke vil vi fortsette med ny-vaksinering, da risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Vi vil trolig starte med vaksinering av alder 55-64 i midten av juni, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 


Med hilsen

Storsteinnes legekontor
Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege
tlf   77 72 21 50
www.balsfjord.kommune.no
Bli kjent med Balsfjord i brosjyren vår

 

Balsfjord 12.05.21 kl. 14:30

 

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det vært påvist to i Tromsø (kjente nærkontakter). det har ikke vært smitte i våre nabokommuner. Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne og neste uke er det kun vaksiner for dose 2. Det vil si at det er ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert i perioden 10.-24.05.21 som følge av at vi ikke får  tilsendt flere vaksiner da. Det forsinker også tempoet på vaksinasjonen med to uker.

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 i slutten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 04.05.2021

Smittesituasjon i vår region

De siste tre døgn har det vært påvist fire smittede i Troms, i Tromsø (kjent nærkontakt), Harstad og Bardu. Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, og personer som har fått første dose av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

Denne uken har i overkant av 25% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper og et mindre antall kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 28.04.21 kl. 08.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det vært påvist en smittet i Troms og Finnmark, i Tromsø (knyttet til mannskap på en båt med smitte). Balsfjord fikk en positiv test fra arbeider fra utlandet på mandag: personen kom fra utlandet og rett i karantene, og har ikke vært ute i samfunnet.

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og personer som har fått dose en av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

Denne uken har i overkant av 23% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi holder fortsatt på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 19.04.21 kl. 15.30

Smittesituasjon i vår region

De siste fire døgnene er det ikke påvist noen smittede i Troms og Finnmark. I nasjonal oversikt kommer Lyngen opp med en person: denne ble smittet i utlandet for flere uker siden, og var ankommet Norge etter isolasjon var sluttført. Noen har positiv prøve lengre tid etterpå, men kan ikke smitte andre.

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og det er fortsatt uavklart hva som skjer med dose 2 for de som har fått dose 1.

Denne uken har i overkant av 20% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi holder på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Det er viktig at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord tirsdag 13.04.21 kl. 14.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det ikke vært en positiv prøve i Troms og Finnmark. I Balsfjord var den sist påvist smittede i påsken, og alle nærkontakter har i ettertid vært bekreftet negativ. Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men kommunen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere.

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Per nå har rundt 15% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Denne uken fortsetter vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Alle fastlegene i Balsfjord har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

For alle innbyggerne i Balsfjord, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer med nummer 940 12013. Det er viktig at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Korona-telefon

Koronatelefonen er åpen mellom kl 09:00 - 15:00 - telefonnr: 940 12 013

OVERVEKT OG RISIKO 16.04.21

Ved overvekt har man økt risiko for komplikasjoner hvis man blir smittet med Covid-19. Har du eller legen beregnet din BMI, altså et tall som sier noe om vekten i forhold til høyden din? Har du en BMI over 35 skal du prioriteres for vaksine.

Ta testen her, og hvis den er over 35, send oss SMS på 2097: begynn meldingen med STORSTEINNES (store bokstaver), deretter navn, fødselsnr og at du ønsker vaksinen siden du har BMI over 35.

Link til testen: https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/?fbclid=IwAR21ccH_fxyBtOjgpIJiO4ADTS4PHssCmjIDDBe8SvAmz6bVvIEayH86tHU

 

 

Nye retningslinjer covid-19, torsdag 27.05.21 kl 10:00

NYE RETNINGSLINJER COVID-19      

Torsdag 27.05.21 kl. 10.00

 

Skoler og barnehager

Fra mandag 31.05.21 vil skoler og barnehager i Balsfjord gå over på grønt. Det betyr at barn og elever kan bevege seg mer fritt og ikke bare i kohorter, og hverdagen kan organiseres mer som normalt.

Vi minner på at smittevernregler fortsatt skal overholdes: 1m avstand mellom voksne, ikke håndhilse/unngå nærkontakt og vaske/sprite hender så ofte som mulig. Og selvsagt holde seg hjemme og teste seg hvis man har hoste, feber eller halsvondt.

Arrangementer og sammenkomster

 • Hjemme kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til fullvaksinerte (de teller ikke)
 • Utenfor hjemmet kan det være samlet inntil 20 personer innendørs (leid lokale/offentlig sted) og 30 personer utendørs
 • Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer uten faste plasser/100 personer med faste plasser
 • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 personer uten faste plasser/600 person er med faste plasser

For mer informasjon om arrangementer og smitteregler, bruk følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 


 

Oppstart vaksinasjon i Balsfjord - 8. februar 2021

 

OPPSTART: VAKSINASJON I BALSFJORD
Vi vil med stor sannsynlig begynne med vaksinasjon av innbyggere folkeregisterert i Balsfjord i løpet av februar 2021.

Først ut er personer i aldersgruppen fra 65 år og oppover, med de eldste først, og risikogrupper i alderen 18 til 64 år. Vi vil ringe deg minst fem dager før vaksinen skal settes, og gi deg tid og sted for vaksinen. Du må gjøre følgende:

 • Ta stilling til om du ønsker eller ikke ønsker å ta vaksinen. Vi anbefaler alle å ta vaksinen, da den beskytter godt mot Covid-19 og gir lite bivirkninger.
 • Ta telefonen hvis vi ringer med nummeret 777 22 150
 • Informere familie-medlemmer som ikke er oppdatert på digitale plattformer om at vi vil ta kontakt.
 • Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen eller legekontoret om vaksinen: vi vil kontakte deg!

Om vaksinen

Vi begynner vaksinasjonen med Pfizer. Etter første dose må du ta en til dose 21 dager senere for å gi best mulig beskyttelse, tid og sted vil du få når du får første dose. Neste vaksine til befolkningen vil være Oxford-vaksinen, men vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av februar når vi har fått vite tidspunkt for oppstart.

For mer informasjon om vaksinasjon, se følgende link: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Vi ser frem til å vaksinere dere frem til en mer normal og trygg hverdag- vel møtt!

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Balsfjord kommune

Om vaksinasjon i Balsfjord - oppdatert 11.06.21.

 

 

OM VAKSINASJON

Oppdatering 11.06.21 kl 12:30

Vaksinasjon

Totalt har rundt 34% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, med Pfizer. Det vil ikke være aktuelt å vaksinere med Janssen vaksinen i Balsfjord kommune per i dag. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper ned til 18 år, og vi vil starte opp med vaksinering av normalbefolkningen innen få uker: trolig vil vi begynne med timebok der du kan bestille selv. Nærmere informasjon vil komme. 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper.

Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss. Hvis du er i tvil om du er meldt, trykk på link og se om du er i risikogruppe. Hvis du er det, ta kontakt med legekontoret på 77722000 og meld deg.

For alle innbyggerne i Balsfjord: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenge rikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OM VAKSINASJON I BALSFJORD

Oppdatering 4.6.21 kl 14:00.

Vaksinasjon

Totalt har i underkant av 30% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Oppstart med vaksinering av normalbefolkningen nærmer seg. Trolig vil vi begynne med timebok, der innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon selv. Nærmere informasjon vil komme.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Sist oppdatert tirsdag 25.05.21.

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne uken er det kun vaksiner for dose 2 (altså ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert).

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, eller prioritere annerledes enn retningslinjene som er gitt av FHI.  

Neste uke vil vi fortsette med ny-vaksinering, da risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Vi vil trolig starte med vaksinering av alder 55-64 i midten av juni, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

 For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Oppdatering mandag 25.01.21

Balsfjord kommune begynte vaksinasjon av befolkningen 05.01.2021, med vaksiner fra Pfeizer. Hver uke mottar Balsfjord mellom 25 og 30 vaksiner. Vaksinen må settes to ganger med tre ukers mellomrom for å kunne gi full effekt. 97% av de vaksinerte er beskyttet av dette, noe som gir stor trygghet. 

Etter hvert kan det bli aktuelt med massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen. Balsfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Per i dag vet vi ikke når vi får Oxford vaksinen, men vil komme tilbake med mer informasjon.

Rekkefølgen for vaksinen

Vaksineringen foregår etter en bestemt rekkefølge, ut fra hvem i befolkningen som er mest sårbar for Covid-19 og hvem som blir mest eksponert for det i sin jobb. Ut fra FHI sine anbefalinger har vi altså følgende rekkefølge for prioritering:

1-Beboere på sykehjem og omsorgsboliger: BBS og Malangstun.

2-Brukere av pleie-omsorgstjenester, slik som hjemmetjenesten med flere: det er egen liste for prioritering som avdelingsledere i kommunen har.

3-Fra 10.01.21 blir dessuten 20% av dosene gitt til helsepersonell, det vil si legetjenesten, legevakten og helsepersonell i helse-omsorgstjenesten. Kommunen  har utarbeidet en egen liste for prioritering av ansatte (hvem skal få når).

4-Hjemmeboende eldre ned til 85 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i midten av februar 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

5-Hjemmeboende eldre ned til 65 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i begynnelsen av mars 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

6-Personer i risikogrupper: fastlege vil finne ut hvem dette er, og vil starte mest trolig ila mars måned. VI vil ta kontakt når dette nærmer seg (minst en uke i forveien).

7-Resterende del av befolkningen vil trolig få vaksinen vår/sommer 2021.

Når får du vaksinen?

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mange doser vi får tilsendt uke for uke. Det vil si at vi kun kan planlegge vaksinasjon uke for uke, og kan ikke gi en sikker vaksinasjonsplan enda. Derfor trenger Ingen å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover .Vi anbefaler at du følger med på våre oppdateringer ukentlig, som legges ut på kommunens hjemmeside og Facebook.

Alle innbyggere i Balsfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne.

Generelt om vaksineringen, følg link fra FHI: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

Generell informasjon om covid-19 i Balsfjord

Ved symptomer som hoste, halsvondt, feber eller mistet smaks- og luktesans burde man teste seg for viruset. Dette foregår kl. 10.45 på Storsteinnes legekontor mandag til fredag. For å bestille testing må man ringe 777 22000.

I helger (fredag og lørdag) er det kun ved mistenkt smitte eller nærkontakt det er aktuelt med testing. Da kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Det gis følgende råd til befolkningen:

 1. Ved time hos lege: hvis det er mulig, ta timen via telefon eller video. Viktig å holde antall mennesker samlet på venterommet så lavt som mulig
 2. Pasienter må bruke munnbind ved besøk på legekontoret: ikke ta flere enn ett munnbind!
 3. Aldri kom til legekontoret med symptomer på Covid-19 uten å ha varslet/avtalt med legekontoret!
 4. Reise minst mulig, både regionalt og nasjonalt
 5. Unngå store arrangementer og ansamlinger, også sosialt hjemme
 6. Når på butikk og ute blant folk: hold 1m avstand, sprit hender så ofte som mulig og hold deg hjemme hvis syk

Kriseledelsen i kommunen med ordfører, rådmann og kommuneoverlege gir oppdatering på status smitte tirsdag og fredag på hjemmeside og Facebook, og umiddelbart hvis det er påvist smitte eller det er annen spesiell situasjon som befolkningen må ta hensyn til.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Balsfjord