Oppdateringer Korona og vaksinasjon - 19. februar 2021

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 19.02.21 kl. 15.00

Status smitte

Det er lite smitte i vår region, og de siste fem dagene har det kun vært fire positive i hele regionen Troms: samtlige er i Tromsø og knyttet til russisk fiskebåt/person fra utland. Disse har vært i karantene fra ankomst, og det er ingen videre smitte. Vår kommune har ikke hatt smitte på lang tid.

Vaksinasjon

Vaksinasjonen er kommet godt i gang, og Balsfjord kommune har vaksinert alle beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenesten med dose nr 2 ila februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Clovid-19 fra 01.03.21, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid.

Vi vet antall doser uke for uke, det vil si at vi ikke vet hvor mange doser vi får om to uker. I tillegg har retningslinjene fra FHI endret seg flere ganger, og kan skje igjen. Det gjør det vanskelig å forutse når hver enkelt innbygger vil få sin dose. Denne uken og de neste 3-4 ukene vil vi vaksinere innbyggere ned til 75 år, før vi starter med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper (se link for hvem dette er):

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du som innbygger trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

Besøk og arrangement

Mange har spørsmål om retningslinjer for besøk og arrangement, som hvor mange kan vi ha på besøk, kan vi ha et arrangement eller samling.  Disse er kontinuerlig oppdatert på følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19
Balsfjord 11.02.21 kl. 12.30

Status smitte og vaksinasjon

Det er lite smitte i vår region, og siste påviste smittede i Tromsø med omegn var en person i Tromsø.

Vaksinasjonen er kommet godt i gang, og Balsfjord kommune vil ha vaksinert alle beboere på sykehjem (BBS og Malangstun) med dose 2 i løpet av februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Clovid-19 innen 01.03.31, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid.

Mulig åpning av breddeidrett

Flere kommuner har åpnet for organisert idrett for voksne. Vi har startet med vaksinasjon av de eldre og mest sårbare, og ila få uker vil mange være beskyttet mot infeksjon. Med dagens situasjon og økt vaksinasjon av våre mest sårbare innbyggere vil muligheten for gjenåpning for idrett generelt nærme seg innen kort tid.

Balsfjord kommune vil vurdere å gjenåpne for organisert idrett for voksne, og vil komme med mer informasjon i morgen fredag 12.02.21.

Kriseledelsen

Balsfjord kommune

 

Onsdag 03.02.21 

Smitte i vår region og i Balsfjord

I område Troms er det kun påvist en smittet det siste døgnet: en person fra Tromsø som trolig er smittet i Oslo. Det er ingen nye smittede i vår kommune på lengre tid, og det er god kontroll på smitten i hele vår region.

 

Snart starter vaksinasjon av befolkningen

Vaksinasjon startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Vi har vaksinert beboerne og hjemmetjenesten, og vil innen 2-3 uker starte vaksinasjon av personer som bor hjemme i alderen 65 år eller eldre. Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover. Alle må ta stilling til om de ønsker å ta vaksinen eller ikke,  men vi håper og anbefaler alle å ta denne.

 

Mer informasjon, se link: www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Balsfjord kommune

STATUS KORONA OG VAKSINASJON

Onsdag 20.01.21

Smitte i vår region og i Balsfjord

I område Troms er det kun påvist to smittede, begge i Harstad. Det er altså ingen nye smittede i vår kommune eller regionen ellers.  Smitten hos militært personell fra NATO styrker i Midt-Troms fra forrige uke er nå stoppet opp, og aktuelt personell er fortsatt i karantene. Det er god dialog med ledelsen i forsvaret, og ingen grunn til å være utrygg hvis dere møter eller ser utenlandsk, militært personell ut i samfunnet.

Vaksinasjon i Balsfjord

Vaksinasjon med Pfeizer startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Denne uken vil vi være ferdig med første dose hos alle beboere på BBS, og vil fortsette med Malangstun og brukere av pleie-omsorgstjenester de neste ukene. Samtidig vil vi vaksinere helsepersonell på sykehjem i tiden fremover.

Vi er forespurt om vi ville kunne gjøre massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen, innen få uker. Balsfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Vi vil vite om vi får vaksinen i slutten av januar, og vil komme tilbake med mer informasjon etter det.

Alle innbyggere i Balsfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne. Mer informasjon, se link: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover.

Endringer retningslinjer skoler og fritidsaktiviteter

Fra i dag 20.01.21 skal alle elever på ungdomsskole og videregående på Nordkjosbotn tilbake på skolen. Videre er fritidsaktiviteter med bruk av hall tillatt for alle under 20 år. Voksne må fortsatt vente med idrett innendørs.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Balsfjord kommune

STATUS KORONA OG VAKSINASJON
Torsdag 14.01.2021 kl. 09.00
 

Smitte i vår region og i Balsfjord

Det siste døgnet er det tatt vel 1250 tester ved UNN, og det er påvist 24 smittede i Troms og Finnmark. I vår region har Tromsø syv smittede siste døgnet (seks er kommet fra utlandet og en fra Oslo), to i Målselv  (i militærleir), 3 i Harstad/Kvæfjord.

I forrige uke fikk Balsfjord påvist to smittede: utenlandske arbeidere som allerede var i karantene og ikke hadde vært ute blant folk fra de kom til kommunen. Det har vært lite smitte i vår region siste tre månedene, og kommunen har god kontroll på smitte-situasjonen.

Vaksinasjon i Balsfjord

I går ble den andre vaksinasjonsrunden gjort i Balsfjord, nærmere bestemt Malangstun. Totalt 38 personer er nå vaksinert på sykehjem, og vi regner med å være ferdig med første av to runder vaksinering på sykehjemmene i løpet av januar måned. Fra neste uke vil vi få 30 doser per uke, der 25 doser til gå til beboere og brukere av pleie-omsorgstjenester og 5 doser til helsepersonell. Etter første dose må alle få satt dose nr to tre uker senere for å få god nok beskyttelse mot Covid-19.

Vaksinasjon av eldre ned til 65 år vil trolig starte ila februar måned, før vi går videre med risikogrupper i mars. Normal befolkningen vil få vaksinen i løpet av våren 2021.

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Balsfjord oppdatert fortløpende med viktige nyheter om pandemien og vaksinasjon.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Balsfjord kommun

STATUS KORONA

Lørdag 09.01.21 kl .13.30

Smitte i vår region

I går fredag vars det tatt 1 269 tester ved UNN, og det er påvist 7 smittede i Troms: 5 fra Harstad og 2 i Tromsø (fra reise i utlandet). I Midt-Troms er det påvist over 15 smittede blant amerikanske tropper den siste uken, men disse oppholder seg i egen leir uten kontakt med samfunnet ellers og har tett oppfølging. Smittetallene er fortsatt lav i Nord-Norge, mens særlig Oslo og Stavanger har høye smittetall.

2 smittede i Balsfjord

I går ble det påvist to smittede i Balsfjord. Begge er utenlandske arbeidere som allerede er i karantene fra ankomst i kommunen, har lite/ingen symptomer og vil være isolert frem til de ikke er smitteførende.

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Balsfjord oppdatert fortløpende ved nye smittetilfeller eller særlige hendelser, slik vi har gjort gjennom hele pandemien.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

VAKSINASJON I BALSFJORD

Onsdag 06.01.20 kl. 19.30

I dag ble de første 25 vaksinene for Covid-19 satt i Balsfjord: samtlige doser var til beboere ved BBS Storsteinnes. Neste uke vil vi få 15 doser, altså noe mindre antall som følge av at det blir satt av vaksiner til spesialisthelsetjenesten nasjonalt. Disse dosene vil bli satt på Malangstun, før vi fortsetter med BBS Storsteinnes, omsorgsboliger og brukere av hjemmetjenestene. Fra neste uke vil også 20% av dosene forbeholdes helsepersonell, der legevakt/legetjenesten prioriteres først i henhold til anbefalinger fra FHI. Deretter vil helsepersonell i helse-omsorgstjenesten vaksineres.

Vi håper Balsfjord vil få mer enn 25 doser ukentlig fra slutten av januar, men det er per i dag uavklart. Vaksinering av hjemmeboende eldre over 65 år og personer i risikogrupper vil altså starte tidligst i midten av februar. Mest sannsynlig vil ikke resterende del av befolkningen få vaksinen før vår/sommer 2021. Innbyggere i Balsfjord trenger Ikke å ta kontakt med legekontor eller fastlege om vaksinering, vi vil gi mer informasjon og kontakte risikogrupper i februar når dette nærmer seg.

Kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om smitte-situasjonen og vaksinasjon i kommunen vår.

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Balsfjord kommune

Mandag 04.01.21 kl. 15.30

Smitte i vår region

De siste fire dagene er det tatt 723 tester ved UNN, og det er påvist 16 smittede i Troms: 11 fra Harstad/Kvæfjord, 4 i Tromsø og 1 i Salangen. I vår region Nord- og Midt-Troms er det ingen nye smittetilfeller siste fire dagene. 

Balsfjord har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag, men anmoder våre innbyggere til å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer som forkjølelse, halsvondt, feber eller hoste. Får man nye symptomer må man teste seg på nytt selv om man har tatt test tidligere som var negativ. Ta kontakt med legetjenesten på SMS ved å sende til 2097 (skriv STORSTEINNES med store bokstaver, navnet ditt og at du ønsker testing).

Hvis man følger oppdatering på VG/media kan man oppleve å finne en registrert smittet i kommunen. Systemet fungerer slik at smittede personer følges opp der de oppholder seg utenfor kommunen, men kan være registrert på folkeadresse som er i Balsfjord. Vi ønsker å presisere at ved påviste smittede eller spesielle hendelser vil vi holde innbyggerne i Balsfjord informert umiddelbart.

Vaksinasjon i Balsfjord

Vi vil få totalt 40 doser de første to ukene i januar, der beboere på sykehjem og helsepersonell vil bli prioritert først. Med antall doser vaksiner vi får tilsendt ukentlig vil det ta en del uker før vi begynner vaksinering av andre deler av befolkningen, det være hjemmeboende eldre og personer i risikogrupper. Kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om vaksinasjon fremover.

Restriksjoner i kommunen

Nye nasjonale retningslinjer tilsier at vi må stenge svømmehallen på Storsteinnes og idrettshallene i kommunen frem til 18.01.21. Det innebærer at alle fritidsaktiviteter knyttet til bruk av hall og svømmehall utgår frem til da (unntak er kroppsøving og svømming på skolene).

Ungdomsskolene går over til rødt nivå de neste 2 ukene. Dette medfører alternativ organisering av undervisningen. Informasjon om dette gis fra den enkelte skole til elever/foresatte.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Balsfjord kommune

OPPDATERING KORONA
26.12.2020 kl. 11.30

Balsfjord kommune har fått påvist en ny smittet i  går. Det er en person fra en gruppe på fire utenlandske statsborgere som kom reisende fra utlandet De gikk rett i isolasjon ved ankomst Norge, og vil være det til smittestatus er fullt ut avklart i gruppen. De har ikke vært ute i samfunnet i Balsfjord, og alle hensyn til smittevernregler har vært ivaretatt.

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Balsfjord fortløpende og raskt oppdatert om korona situasjonen i vår kommune. 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Balsfjord

 

Gjenåpning: breddeidrett for voksne - 14.02.21

Balsfjord kommune åpner for organisert breddeidrett for voksne fra mandag 15.02.21.

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

Ethvert idrettslag må oppdatere seg på og følge retningslinjer fra Smittevernveileder fra Norges Idrettsforbund, se følgende link:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/

Hvert særforbund har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter, se følgende link:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/

For samlinger i grupper, f eks ordinære treninger, anbefales som hovedregel gruppestørrelse på inntil 20 personer og avstand på minst 1 meter. Idrettslag/-foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper.  Vi anbefaler at foreldre eller annet støttepersonell ikke oppholder seg i hallen eller garderobene under/etter trening

Retningslinjer for arrangementer og samlinger (kirke, feiringer, sammenkomst hjemme og også idrettsarrangementer) er uendret, og følger retningslinjer fra FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Kriseledelsen

Balsfjord kommune

Oppstart vaksinasjon i Balsfjord - 8. februar 2021

 

OPPSTART: VAKSINASJON I BALSFJORD
Vi vil med stor sannsynlig begynne med vaksinasjon av innbyggere folkeregisterert i Balsfjord i løpet av februar 2021.

Først ut er personer i aldersgruppen fra 65 år og oppover, med de eldste først, og risikogrupper i alderen 18 til 64 år. Vi vil ringe deg minst fem dager før vaksinen skal settes, og gi deg tid og sted for vaksinen. Du må gjøre følgende:

 • Ta stilling til om du ønsker eller ikke ønsker å ta vaksinen. Vi anbefaler alle å ta vaksinen, da den beskytter godt mot Covid-19 og gir lite bivirkninger.
 • Ta telefonen hvis vi ringer med nummeret 777 22 150
 • Informere familie-medlemmer som ikke er oppdatert på digitale plattformer om at vi vil ta kontakt.
 • Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen eller legekontoret om vaksinen: vi vil kontakte deg!

Om vaksinen

Vi begynner vaksinasjonen med Pfizer. Etter første dose må du ta en til dose 21 dager senere for å gi best mulig beskyttelse, tid og sted vil du få når du får første dose. Neste vaksine til befolkningen vil være Oxford-vaksinen, men vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av februar når vi har fått vite tidspunkt for oppstart.

For mer informasjon om vaksinasjon, se følgende link: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Vi ser frem til å vaksinere dere frem til en mer normal og trygg hverdag- vel møtt!

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Balsfjord kommune

Om vaksinasjon i Balsfjord

OM VAKSINASJON I BALSFJORD

Sist oppdatert: mandag 25.01.21

Balsfjord kommune begynte vaksinasjon av befolkningen 05.01.2021, med vaksiner fra Pfeizer. Hver uke mottar Balsfjord mellom 25 og 30 vaksiner. Vaksinen må settes to ganger med tre ukers mellomrom for å kunne gi full effekt. 97% av de vaksinerte er beskyttet av dette, noe som gir stor trygghet. 

Etter hvert kan det bli aktuelt med massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen. Balsfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Per i dag vet vi ikke når vi får Oxford vaksinen, men vil komme tilbake med mer informasjon.

Rekkefølgen for vaksinen

Vaksineringen foregår etter en bestemt rekkefølge, ut fra hvem i befolkningen som er mest sårbar for Covid-19 og hvem som blir mest eksponert for det i sin jobb. Ut fra FHI sine anbefalinger har vi altså følgende rekkefølge for prioritering:

1-Beboere på sykehjem og omsorgsboliger: BBS og Malangstun.

2-Brukere av pleie-omsorgstjenester, slik som hjemmetjenesten med flere: det er egen liste for prioritering som avdelingsledere i kommunen har.

3-Fra 10.01.21 blir dessuten 20% av dosene gitt til helsepersonell, det vil si legetjenesten, legevakten og helsepersonell i helse-omsorgstjenesten. Kommunen  har utarbeidet en egen liste for prioritering av ansatte (hvem skal få når).

4-Hjemmeboende eldre ned til 85 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i midten av februar 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

5-Hjemmeboende eldre ned til 65 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i begynnelsen av mars 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

6-Personer i risikogrupper: fastlege vil finne ut hvem dette er, og vil starte mest trolig ila mars måned. VI vil ta kontakt når dette nærmer seg (minst en uke i forveien).

7-Resterende del av befolkningen vil trolig få vaksinen vår/sommer 2021.

Når får du vaksinen?

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mange doser vi får tilsendt uke for uke. Det vil si at vi kun kan planlegge vaksinasjon uke for uke, og kan ikke gi en sikker vaksinasjonsplan enda. Derfor trenger Ingen å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover .Vi anbefaler at du følger med på våre oppdateringer ukentlig, som legges ut på kommunens hjemmeside og Facebook.

Alle innbyggere i Balsfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne.

Generelt om vaksineringen, følg link fra FHI: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

ANBEFALER INNBYGGERNE I TROMS OG FINNMARK Å UNNGÅ REISER TIL DE TI KOMMUNENE SOM ER BERØRT AV UTBRUDDET MED DET MUTERTE VIRUSET

Utbruddet av det muterte viruset i Indre Follo kommune viser alvoret i pandemisituasjonen. Myndighetene har i samarbeid med kommunene iverksatt kraftige tiltak som
gjelder for ti kommuner;
Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Smittesituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark er for tiden gunstig. Våre kommuner har gjort en stor innsats for å slå ned utbrudd og følger opp TISK-strategien (testing,
isolering, smittesporing, karantene) på en svært god måte. Samtidig melder kommunene om betydelig slitasje på helsepersonell.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene
har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.

Unngå reiser til de ti kommunene

Med bakgrunn i dette vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefale innbyggerne i våre kommuner å unngå reiser til de 10 kommunene i Oslo og Viken der det nå er satt
inn ekstra kraftige tiltak for å kunne slå ned utbruddet av det muterte viruset. 

Statsforvalterens anbefaling er et føre var tiltak for å minimere risikoen for at det muterte viruset kommer til oss og for å bidra til at kommunehelsetjenesten har de
nødvendige ressurser til å gjennomføre vaksinering som planlagt.

Kontaktperson:

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, mobil 48 08 26 93

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger - gjeldende fra 04.01.21

Ved besøk på sykehjem eller omsorgsboliger vil det fortsatt være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige scenario er nemlig å få smitte inne på sykehjem eller omsorgsboliger. Her bor de mest sårbare menneskene i vårt samfunn, med størst disponering for alvorlig sykdom hvis de blir smittet.

Det har vist seg utfordrende å kontrollere bevegelsesmønster til besøkende, noe som betyr at sykehjemmet må ha klare rutiner på besøk. Dessuten har enkelte besøkende ikke overholdt retningslinjer gitt.

Retningslinjer

Du må lese denne informasjon før du får komme inn på sykehjemmet!

 1. Du må avtale minst en time på forhånd, og må melde deg til kontoret (sykehjem eller kontoret for omsorgsboliger): Alle besøkende må skrives inn i en besøksprotokoll. Dette for å lette arbeidet med smittesporing hvis det skulle oppstå en slik situasjon.
 2. Før ankomst
  • Du må være 100% frisk. Ingen forkjølelse/influensasymptomer
  • Maksimalt to personer/besøkende inne samtidig
  • Besøket kan være opp til to timer
  • Kommer du fra et sted i Norge med høy smitte skal du unngå besøk frem til fem dager etter avreise fra dette stedet. Dessuten må det holdes to meters avstand til beboer og bruke munnbind.
  • Ved innreise fra utlandet må du vente 10 dager før du kan besøke sykehjem (Alle må jo i karantene i 10 dager ved innreise fra utland).
 3. Følg smittevernregler inne på sykehjemmet:
 • Hold 1m avstand
 • Sprite hender ved ankomst og avreise
 • Ikke bevege seg i felles stuer i avdelingene/ikke kontakt med andre pasienter
 • Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer
 • Holde avstand på pasientens rom
 • Ikke klemme/ikke ta på

Ved behov for mer informasjon om tiltakene her, ta kontakt med undertegnede på e-post hans.olav.eriksen@balsfjord.kommune.no

Storsteinnes, 04.01.21

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Balsfjord kommune

Kommunens håndtering av corona-situasjonen og kontaktinformasjon - 7. november

Her finner du informasjon om kommunens håndtering av koronasituasjonen, og hvem du kan ta kontakt med hvis du trenger helsehjelp eller informasjon. 

 • Har du generelle spørsmål om korona/covid-19, som ikke dreier seg om du eller noen du står nær bør testes, ber vi deg besøke Folkehelseinstituttets nettsider eller å ringe den nasjonale infotelefonen på 81 55 50 15.
 • Er du usikker på om du bør testes? Ta «Koronasjekken» på HelseNorge.no, eller ta kontakt med vår koronatelefon. 
 • Vår koronatelefon 90 70 58 48 har åpent lørdag 7/11, søndag 8/11 fra 10:00 til 22:00. Det kommer ny informasjon om åpningstid mandag 9/11.
 • Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ikke møte opp hos fastlege, legevakt uten avtale.
 • Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du ta kontakt med legevakta (116 117) eller ambulanse (113)

Mer informasjon kan du finne her:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Generell informasjon om covid-19 i Balsfjord

Ved symptomer som hoste, halsvondt, feber eller mistet smaks- og luktesans burde man teste seg for viruset. Dette foregår kl. 10.45 på Storsteinnes legekontor mandag til fredag. For å bestille testing må man ringe 777 22000.

I helger (fredag og lørdag) er det kun ved mistenkt smitte eller nærkontakt det er aktuelt med testing. Da kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Det gis følgende råd til befolkningen:

 1. Ved time hos lege: hvis det er mulig, ta timen via telefon eller video. Viktig å holde antall mennesker samlet på venterommet så lavt som mulig
 2. Pasienter må bruke munnbind ved besøk på legekontoret: ikke ta flere enn ett munnbind!
 3. Aldri kom til legekontoret med symptomer på Covid-19 uten å ha varslet/avtalt med legekontoret!
 4. Reise minst mulig, både regionalt og nasjonalt
 5. Unngå store arrangementer og ansamlinger, også sosialt hjemme
 6. Når på butikk og ute blant folk: hold 1m avstand, sprit hender så ofte som mulig og hold deg hjemme hvis syk

Kriseledelsen i kommunen med ordfører, rådmann og kommuneoverlege gir oppdatering på status smitte tirsdag og fredag på hjemmeside og Facebook, og umiddelbart hvis det er påvist smitte eller det er annen spesiell situasjon som befolkningen må ta hensyn til.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Balsfjord