Status smitte og vaksinasjon - 12.05.21 kl 15:30

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 12.05.21 kl. 14:30

 

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det vært påvist to i Tromsø (kjente nærkontakter). det har ikke vært smitte i våre nabokommuner. Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne og neste uke er det kun vaksiner for dose 2. Det vil si at det er ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert i perioden 10.-24.05.21 som følge av at vi ikke får  tilsendt flere vaksiner da. Det forsinker også tempoet på vaksinasjonen med to uker.

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 i slutten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 04.05.2021

Smittesituasjon i vår region

De siste tre døgn har det vært påvist fire smittede i Troms, i Tromsø (kjent nærkontakt), Harstad og Bardu. Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, og personer som har fått første dose av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

Denne uken har i overkant av 25% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper og et mindre antall kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 28.04.21 kl. 08.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det vært påvist en smittet i Troms og Finnmark, i Tromsø (knyttet til mannskap på en båt med smitte). Balsfjord fikk en positiv test fra arbeider fra utlandet på mandag: personen kom fra utlandet og rett i karantene, og har ikke vært ute i samfunnet.

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og personer som har fått dose en av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

Denne uken har i overkant av 23% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi holder fortsatt på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 19.04.21 kl. 15.30

Smittesituasjon i vår region

De siste fire døgnene er det ikke påvist noen smittede i Troms og Finnmark. I nasjonal oversikt kommer Lyngen opp med en person: denne ble smittet i utlandet for flere uker siden, og var ankommet Norge etter isolasjon var sluttført. Noen har positiv prøve lengre tid etterpå, men kan ikke smitte andre.

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og det er fortsatt uavklart hva som skjer med dose 2 for de som har fått dose 1.

Denne uken har i overkant av 20% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi holder på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Det er viktig at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord tirsdag 13.04.21 kl. 14.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det ikke vært en positiv prøve i Troms og Finnmark. I Balsfjord var den sist påvist smittede i påsken, og alle nærkontakter har i ettertid vært bekreftet negativ. Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men kommunen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere.

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Per nå har rundt 15% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Denne uken fortsetter vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Alle fastlegene i Balsfjord har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

For alle innbyggerne i Balsfjord, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer med nummer 940 12013. Det er viktig at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Korona-telefon

Koronatelefonen er åpen mellom kl 09:00 - 15:00 - telefonnr: 940 12 013

OVERVEKT OG RISIKO 16.04.21

Ved overvekt har man økt risiko for komplikasjoner hvis man blir smittet med Covid-19. Har du eller legen beregnet din BMI, altså et tall som sier noe om vekten i forhold til høyden din? Har du en BMI over 35 skal du prioriteres for vaksine.

Ta testen her, og hvis den er over 35, send oss SMS på 2097: begynn meldingen med STORSTEINNES (store bokstaver), deretter navn, fødselsnr og at du ønsker vaksinen siden du har BMI over 35.

Link til testen: https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/?fbclid=IwAR21ccH_fxyBtOjgpIJiO4ADTS4PHssCmjIDDBe8SvAmz6bVvIEayH86tHU

 

 

Nye retningslinjer smittevern - torsdag 15.04.21 kl 13:30

Regjeringen har lettet noe på nasjonale retningslinjer for smittevern. I korte trekk:

-          Maks fem personer eller en husstand på besøk hjemme hos deg (kan være 10 personer på sammenkomst på offentlig/leid sted)

-          Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk fra egen kohort

-          Hold 1m avstand til andre når beveger deg utenfor hjemmet

-          Unngå unødvendige reiser innenlands, reise til utland er frarådet

-          De under 20 år kan trene og ha fritidsaktiviteter som normalt, også med andre kommuner som har lite smitte

-          Voksne kan drive aktivitet inne inntil 10 personer med 1m avstand, utendørs er ubegrenset så lenge det er 1m avstand

-          Møter og arrangementer: innendørs maks 10 pers (100 pers ved anviste plasser) og utendørs maks 200 pers (600 pers ved anviste plasser)

-          Serveringssteder har skjenkestopp kl. 22.00, og skjenking kun ved servering av mat

Fra og med fredag 16.04 åpnes bibliotek, haller og svømmebasseng i Balsfjord, og munnbind er frivillig å bruke på butikker.

Vi minner på å fortsatt være forsiktig med reising og besøk, holde 1m avstand til andre og vaske/sprite hender når man er på butikk.

 

Kriseledelsen

Balsfjord kommune

 

Oppstart vaksinasjon i Balsfjord - 8. februar 2021

 

OPPSTART: VAKSINASJON I BALSFJORD
Vi vil med stor sannsynlig begynne med vaksinasjon av innbyggere folkeregisterert i Balsfjord i løpet av februar 2021.

Først ut er personer i aldersgruppen fra 65 år og oppover, med de eldste først, og risikogrupper i alderen 18 til 64 år. Vi vil ringe deg minst fem dager før vaksinen skal settes, og gi deg tid og sted for vaksinen. Du må gjøre følgende:

  • Ta stilling til om du ønsker eller ikke ønsker å ta vaksinen. Vi anbefaler alle å ta vaksinen, da den beskytter godt mot Covid-19 og gir lite bivirkninger.
  • Ta telefonen hvis vi ringer med nummeret 777 22 150
  • Informere familie-medlemmer som ikke er oppdatert på digitale plattformer om at vi vil ta kontakt.
  • Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen eller legekontoret om vaksinen: vi vil kontakte deg!

Om vaksinen

Vi begynner vaksinasjonen med Pfizer. Etter første dose må du ta en til dose 21 dager senere for å gi best mulig beskyttelse, tid og sted vil du få når du får første dose. Neste vaksine til befolkningen vil være Oxford-vaksinen, men vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av februar når vi har fått vite tidspunkt for oppstart.

For mer informasjon om vaksinasjon, se følgende link: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Vi ser frem til å vaksinere dere frem til en mer normal og trygg hverdag- vel møtt!

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Balsfjord kommune

Om vaksinasjon i Balsfjord

OM VAKSINASJON I BALSFJORD

Sist oppdatert: mandag 25.01.21

Balsfjord kommune begynte vaksinasjon av befolkningen 05.01.2021, med vaksiner fra Pfeizer. Hver uke mottar Balsfjord mellom 25 og 30 vaksiner. Vaksinen må settes to ganger med tre ukers mellomrom for å kunne gi full effekt. 97% av de vaksinerte er beskyttet av dette, noe som gir stor trygghet. 

Etter hvert kan det bli aktuelt med massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen. Balsfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Per i dag vet vi ikke når vi får Oxford vaksinen, men vil komme tilbake med mer informasjon.

Rekkefølgen for vaksinen

Vaksineringen foregår etter en bestemt rekkefølge, ut fra hvem i befolkningen som er mest sårbar for Covid-19 og hvem som blir mest eksponert for det i sin jobb. Ut fra FHI sine anbefalinger har vi altså følgende rekkefølge for prioritering:

1-Beboere på sykehjem og omsorgsboliger: BBS og Malangstun.

2-Brukere av pleie-omsorgstjenester, slik som hjemmetjenesten med flere: det er egen liste for prioritering som avdelingsledere i kommunen har.

3-Fra 10.01.21 blir dessuten 20% av dosene gitt til helsepersonell, det vil si legetjenesten, legevakten og helsepersonell i helse-omsorgstjenesten. Kommunen  har utarbeidet en egen liste for prioritering av ansatte (hvem skal få når).

4-Hjemmeboende eldre ned til 85 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i midten av februar 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

5-Hjemmeboende eldre ned til 65 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i begynnelsen av mars 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

6-Personer i risikogrupper: fastlege vil finne ut hvem dette er, og vil starte mest trolig ila mars måned. VI vil ta kontakt når dette nærmer seg (minst en uke i forveien).

7-Resterende del av befolkningen vil trolig få vaksinen vår/sommer 2021.

Når får du vaksinen?

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mange doser vi får tilsendt uke for uke. Det vil si at vi kun kan planlegge vaksinasjon uke for uke, og kan ikke gi en sikker vaksinasjonsplan enda. Derfor trenger Ingen å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover .Vi anbefaler at du følger med på våre oppdateringer ukentlig, som legges ut på kommunens hjemmeside og Facebook.

Alle innbyggere i Balsfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne.

Generelt om vaksineringen, følg link fra FHI: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

Generell informasjon om covid-19 i Balsfjord

Ved symptomer som hoste, halsvondt, feber eller mistet smaks- og luktesans burde man teste seg for viruset. Dette foregår kl. 10.45 på Storsteinnes legekontor mandag til fredag. For å bestille testing må man ringe 777 22000.

I helger (fredag og lørdag) er det kun ved mistenkt smitte eller nærkontakt det er aktuelt med testing. Da kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Det gis følgende råd til befolkningen:

  1. Ved time hos lege: hvis det er mulig, ta timen via telefon eller video. Viktig å holde antall mennesker samlet på venterommet så lavt som mulig
  2. Pasienter må bruke munnbind ved besøk på legekontoret: ikke ta flere enn ett munnbind!
  3. Aldri kom til legekontoret med symptomer på Covid-19 uten å ha varslet/avtalt med legekontoret!
  4. Reise minst mulig, både regionalt og nasjonalt
  5. Unngå store arrangementer og ansamlinger, også sosialt hjemme
  6. Når på butikk og ute blant folk: hold 1m avstand, sprit hender så ofte som mulig og hold deg hjemme hvis syk

Kriseledelsen i kommunen med ordfører, rådmann og kommuneoverlege gir oppdatering på status smitte tirsdag og fredag på hjemmeside og Facebook, og umiddelbart hvis det er påvist smitte eller det er annen spesiell situasjon som befolkningen må ta hensyn til.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Balsfjord