Dersom du har månedlig faktura, og har opprettet avtalegiro, må du sjekke om maksgrensen for trekk i nettbanken din må økes. Økning av maksgrensen må gjøres da faktura i mars gjelder for 3 måneder.

Det minnes om at det nå tilbys mulighet for å få faktura 1, 4 eller 12 ganger (terminer) i året for dem som ønsker dette. Ta kontakt dersom du ønsker 1 eller 12 terminer. For de som ønsker 1 termin så blir disse fakturert i juni. For de som ønsker 12 terminer så vil dette gjelde f.o.m. April. De som ikke tar kontakt vil bli fakturert i 4 terminer i året slik som tidligere.

Det oppfordres til at flest mulig oppretter avtale i nettbanken om e-faktura og/eller avtalegiro.