Abonnement vann                  kr 1.863,- + mva –      kun til de som har kommunalt vann

Abonnement avløp                 kr 2.028,- + mva –      kun til de som har kommunalt avløp

1.termin renovasjon                kr 2.200,- + mva –      gjelder alle husstandene

Fritidsrenovasjon                   kr    863,- + mva –      kun fritidsboliger/hytter

Gebyrene for abonnement vann og avløp + fritidsrenovasjon gjelder for hele året 2013.

2.termin renovasjon blir sendt ut til høsten.

OBS:  For hytte/fritidshuseiere som ikke får noen annen faktura fra oss enn fritidsrenovasjon gjør vi oppmerksom på at det står en fellestekst på fakturaen.

Denne teksten gjelder ikke de som kun får fritidsrenovasjon.

Faktura/termin nr 2 som gjelder septiktømming, forbruk vann og avløp og 2.termin renovasjon sendes ut til høsten med forfallsdato rundt 20.09.13.