Storfjord legekontor kontaktes fram til kl 16.00 hvis behov for akutthjelp. Ring  116117.

Ring 113 ved livstruende sykdom.