Informasjon fra Balsfjord brann- og redning.

BBR stopper inntil videre følgende:

  • Kontroll av håndslokkeutstyr
  • Kurs for eksterne
  • Tilsyn av boliger

Inngåtte timeavtaler avlyses, SMS sendes den enkelte

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
tilsyn av ildsted og skorsteiner starter uke 4

tilsyn av ildsted og skorsteiner starter uke 4

Publisert