På grunn av prioriteringer gjort av Sentrale helsemyndigheter vil influensavaksinene denne sesongen være forbeholdt risikogrupper frem til 1.desember:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  • Gravide etter 12.svangerskapsuke (2. og 3. trimester), og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.  (Dette kan avtales med jordmor)
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensavaksine til barn kan avtales med helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

All vaksinering skjer mellom kl 09.00 – 15.00 på følgende steder:

Malangen - onsdag 21.oktober: Miljøbygget på Mestervik                                                   Personer med postadresse 9055/9056/9321

Storsteinnes - onsdag 28.oktober: Helsesenteret (kantina)                                                  Personer med fødselsdato mellom 01.januar – 30.juni  (uansett år)

Storsteinnes - fredag 30.oktober: Helsesenteret (kantina)                                                    Personer med fødselsdato mellom 01.juli – 31.desember (uansett år)

Nordkjosbotn - onsdag 04.november: Samfunnshuset                                                          Personer med postadresse 9040/9334

Laksvatn - onsdag 11.november: Gymsalen på skolen                                                          Personer med postadresse 9042

Storsteinnes - onsdag 18.november: Helsesenteret (kantina)                                               Oppsamlingsdag for risikopasienter

Vi ber om forståelse slik at disse tidene overholdes.                                                       Vaksineringen koster kr 50,-   Vi ber dere betale med bankkort.

Det vil være strenge smitteverntiltak disse dagene.                                                          NB! Hold deg hjemme dersom du er syk, har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpusthet, hodepine, sår hals, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk m.m.)

For spørsmål – ta kontakt med Helse- og familieenheten, telefon 940 10 165/950 78 922