Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rettigheter (FFO)

FFOs rettighetsarbeid tar utgangspunkt i FFOs definisjon av funksjonshemning. Det er i konflikten mellom den enkeltes forutsetninger og samfunnets krav til funksjon, at funksjonshemmedes muligheter for deltakelse og livsutfoldelse bryter med prinsippene i menneskerettighetene.

Bruker, brukermedvirkning og brukerrepresentant

”En bruker er en person som på grunn av funksjonshemmingen, har et særlig behov for tjenester eller tilrettelegging fra offentlige eller private tjenesteleverandører.”