Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Incestsenter

Sáhtát váldit njuolga oktavuođa inseastaguovddážiin. Bargiin doppe lea jávohisgeatnegasvuohta ja fálaldat lea nuvttá. Inseastaguovddážis lea fáladat sihke rávisolbmuide ja nuoraide geat leat vásihan inseasta ja veahkaválddálašvuođa mánnán.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Sáhtát váldit njuolga oktavuođa inseastaguovddážiin. Bargiin doppe lea jávohisgeatnegasvuohta ja fálaldat lea nuvttá. Inseastaguovddážis lea fáladat sihke rávisolbmuide ja nuoraide geat leat vásihan inseasta ja veahkaválddálašvuođa mánnán. Maiddái váhnemat/ovddasteaddjit ja beallelaččat sáhttet váldit oktavuođa inseastaguovddážiin. Inseastaguovddáš bargá maid eastadanbargguid oahpaheami ja diehtojuohkima bokte.  
  Inseastaguovddáža fálaldat lea ee.:

  • Ságastallamat guovttá gaskan.
  • Hárjehallat oktavuođaid čatnat eará olbmuide.
  • Iešbirgenjoavku gos olbmot barget iežaset dovdduiguin ságastaladettiin earáiguin. Geavaheaddjit veahkehit guhtet guoimmiset proseassaid čađa – sihke beassat eret darvánan meanuide ja váldit ovddasvástádusa iežas eallimis.

  Nærmeste incestsenter er i Tromsø.

  Målgruppe

  • Olbmot geat leat vásihan inseasta ja veahkaválddálašvuođa.
  • Dakkár mánáid váhnemat ja ovddasteaddjit geat leat vásihit veahkaválddálašvuođa.

  Partnere

  Stáda ja suohkanat addet doarjaga doaimmahit inseastaguovddáža. Inseastaguovddáš ii leat oassin suohkana dábálaš doaimmas, muhto lea suohkan mii ohca stádadoarjaga ja dohkkeha inseastaguovddáža bušeahta.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dát bálvalus ii leat láhkageatnegas.

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2020-01-15