Driftsetting av mobilstasjoner i Balsfjord
Mobilstasjon Driftsetting
Vesterli 15. juni
Josefvatn 8. mai
Hall 29. juni