Leder: Lars Klaus Mosli
Nestleder: Wenche Heimly
Sekretær: Renate Einan
Kasserer: Kristin Åsli
Styremedl: Åge Abrahamsen
Vara: Inge Olavsen
Vara: Berit R Buljo

E-postadr

Idrettsraadet.balsfjord@gmail.com