Miniguide idrettslag og ideeelle org.pdf  er en enkel oversikt over hvilke regler som gjelder for lønn og andre godtgjørelser.