Alle eiere av fritidsboliger i Balsfjord er underlagt renovasjonsordning. Senja Avfall gjør en endring i ordningen for fritidsboliger fra Nordkjosbotn til kommunegrensen mot Tromsø.

Dette betyr i praksis at eierne av fritidsboliger i dette området, får utlevert 8 stk hyttesekker.

Den oransje Hyttesekken er på 110 liter med tau og løpegang, og vil fint kunne oppbevares i uthus og kjeller om man ikke fyller den i løpet av ett hyttebesøk. Sekkene er av en slik kvalitet, at fugl og smågnagere vanskelig skal klare å få hull på disse. Når sekken er full, plasseres den i veikanten ved nærmeste tran­sportveg der Senja Avfall har reno­vasjons­rute. Sekken blir hentet ukentlig i høysesong og annen hver uke utenom sesong. Sekken blir hentet av Sandbukt AS, eller Senja Avfall sine biler på ordinære ruter.

Betalt gebyr for renovasjon fritidsbolig i det aktuelle området i Balsfjord, har rett til å få åtte sekker pr. år.


Utleveringsbevis tilsendt 

Eiere av fritidsboliger i det aktuelle området får tilsendt ett utleveringsbevis fra Senja Avfall. Dette er tilknyttet fritidseiendommens gårds- og bruksnummer.

Utleveringsbeviset medbringes og leveres til en av følgende utleveringssteder:

  • Kundetorget, Balsfjord rådhus
  • Coop Ekstra Nordkjosbotn


Utleveringsbeviset sendes eieren av fritidsboligen i posten, på den oppgitte folkeregistrerte adressen.

Benyttede utleveringsbevis blir registrert, og misbruk av ordningen vil kunne føre til fakturering av urettmessige utleverte sekker.

Skulle man glemme å ta med utleveringsbeviset ved neste besøk på fritidsboligen, er det mulig å få duplikat ved å kontakte kommunen eller Senja Avfall. Her vil man også kunne rekvirere pakker med Hyttesekk utover avtalen, samt få ut sekker dersom glemt utleveringsbevis. Ekstra sekker koster kr. 400 for pakke med 4 sekker.

Har du spørsmål vedrørende ordningen, kan disse rettes til Balsfjord kommune.
Har du spørsmål vedrørende henting/innsamling av Hyttesekken, kontakt Senja Avfall på telefon 77 85 06 50, eller post@senja-avfall.no.