Containare er fjernet fra Tromsø grense til Storfjord.  Disse er erstattet med hyttesekk  fra kommunegrensa mot Andersdalen til Storfjord grense, inkl Lakselvdalen, Nordkjosbotn sentrum til grensa mot Storfjord

Containere for hytteabonnenter i Balsfjord er endret i følgende områder:

Storsteinnesområdet: Hytteconteiner er nå plassert ved Sandbukt Gård. Det er ingen slik konteiner i Storsteinnes sentrum.

Nordkjosbotn-området til Tromsø grense, østsida av Balsfjorden: Hytteabonnenter benytte Hyttesekk, informasjon er sendt ut til disse abonnentene. Det er ingen slik containere i Nordkjosbotn sentrum.

Containere for Glass- og metallemballasje ved Laksvatn-krysset i Balsfjord er nå flyttet til parkeringsplass, Laksvatn fotballbane v/ skolen.

Hyttecontainere er kun for fritidsboliger, fastboende har egen renovasjonsordning. Misbruk vil bli anmeldt jfr. Lov om forurensing.

Det gis kun unntaksvis fritak for gebyr på hytte/fritidsbolig. Det stilles krav til at hytta/fritidsboligen er i slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk, og at den av den grunn er avstengt og tømt for innbo. Det gis ikke fritak på grunnlag av at abonnenten tar med avfall hjem til egne avfallsbeholdere. Det gis heller ikke fritak på grunn av kort avstand mellom hytte/fritidsbolig og fast bopel, ei heller for lang avstand fra hytta/fritidsboligen til hyttecontainere. 

Abonnentene må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte slik at ikke hygieniske og etiske ulemper oppstår. Abonnenten må selv sørge for å få brakt sitt avfall til hytterenovasjonsbeholderne. Ordningen består av containere/beholdere spesielt beregnet for formålet. Containere/beholdere er plassert på strategiske steder for å kunne samle opp flest mulig fritidsabonnenter. Containere/beholdere for fritidsrenovasjon er beregnet for avfall som oppstår ved normal bruk av eiendommen. Avfall som oppstår som følge av opprydding, oppussing samt grovavfall og farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Abonnenter med hytte- og fritidsabonnement har rett til å benytte gjenvinningsstasjonen på lik linje med andre abonnenter.

Informasjon om hvor containerne er plassert finner du ved å klikke på "Min renovasjon"  (eller benytte menypunktet til venstre med samme navn)kart returpunkt_900x466.jpg