En måte å styrke omdømme til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, noe Styrevervregisteret bidrar til.

I løpet av det siste året er det gjort en del små og store endringer i Styrevervregisteret. Endringene er gjort fordi brukerne bl.a. ønsker at tilgjengeligheten til opplysningene bør være bedre, og at det bør være mulig å liste ut alle vervinnehaverne i en bestemt kommune.

 

 Hvem har styreverv av våre politikere - klikk her