Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes. I forbindelse med oppstart av planarbeidet knyttet til sjømat, planlegges to åpne webinar med fokus på havbruk. 

Formålet er å gi deltakerne i ressursgruppen for sjømat, befolkingen som skal medvirke i prosessen og politikerne som skal fatte beslutningene, et felles kunnskapsgrunnlag ved oppstart av planarbeidet. Oppstart for arbeidet i ressursgruppen vil være kort etter webinarene.

Du trenger ikke melde deg på. Du vil ikke kunne ta ordet, men du kan stille spørsmål til foredragsholderne ved bruk av chatten.

Program og lenke for å delta på webinar via Teams:
17. november 2020 (klikk på lenka for å delta): Kunnskapsstatus – effekter på miljø, tekniske løsninger og næringens innsats.
18. november 2020 (klikk på lenka for å delta): Havbruk – hva er det reelle arealbehovet, hva ønsker næringen og hva mener friluftsliv og sektormyndighetene bør vektlegges?  

Se oppdatert program for webinarene og les mer om Kystsoneplanen her.