Utlegging av skattelista skjer fra samme dato.

Høstens skatteoppgjør gjelder næringsdrivende, selskap samt lønnstakere og pensjonister som ikke fikk skatteoppgjøret i juni.