Dokumentet kan lastes ned HER

I forbindelse med høringsrunden holdes det en folkemøteserie i uke 17:

På Laksvatn skole mandag den 20/4, på Nordkjosbotn Samfunnshus tirsdag den 21/4,

på Rådhuset Storsteinnes onsdag den 22/4 og på Miljøbygget Mestervik torsdag den 23/4.

Alle møtene holdes kl. 18:30 – 22:00.

Alle kan avgi uttalelse om STATUSRAPPORTEN, høringsfrist er satt til fredag den 8. mai 2015.

Uttalelse sendes postmottak@balsfjord.kommune.no, merk meldingen med «Kommunereformen».