Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Overordna planer

Folkemøte om Kystsoneplanen for Tromsøregionen

«Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 - 2032» er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. februar 2022. I løpet av våren skal dokumentet til politisk behandling. 

Kystsoneplan

Høring og offentlig ettersyn – Kystsoneplanen for Tromsøregionen

Høring og offentlig ettersyn – Kystsoneplanen for Tromsøregionen

Kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har besluttet å legge Kystsoneplanen for Tromsøregionen ut på høring og offentlig ettersyn frem til 18.02.2021 (10 uker).

Kystsoneplan Tromsøregionen