Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. januar:

Informasjon om Corona i Balsfjord

Coronatesting foretas daglig (mandag - fredag).  Ring eller send SMS for avtale om testing. SMS... Les mer

Høringer og kunngjøringer

Høring - lokal forskrift for snøskuterløyper

Med hjemmel i § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988, sender Balsfjord kommune ut ny lokal forskrift om snøskuterløyper med tilhørende løypekart på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfrist settes til 19.01.2021

snowmobile-99267__340
1