Forslag til endring av plan legges ut til begrenset høring i tidsrommet 11.05.2020 - 08.06.2020. Forslaget gjøres tilgjengelig hos Balsfjord kommune (rådhuset). Parter som blir direkte berørt tilskrives i eget brev. Høringsfristen er 08.06.2020. 


Merknader og uttalelser til planprogrammet sendes til: Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 Storsteinnes - postmottak@balsfjord.kommune.no
Vedlegg:

5422-249 Høring - dispensasjon fra plan - annonse.pdf 

5422-249 Planbeskrivelse.pdf

5422-249 Planbestemmelser.pdf

5422-249 Plankart.pdf

Dispensasjonssøknad for Camp Tamok.pdf