Planen fokuserer på hvordan vi skal øke verdiskapningen i vår region. Hvordan kan vi best mulig legge til rette for utvikling og etablering, innovasjon og bærekraftig verdiskapning, infrastruktur og transport samt utviklingen av areal?
 
Vi ønsker at innbyggerne i Tromsø-regionen skal dele sine tanker med oss slik at vi sammen kan skape de beste resultatene.

Vedlegg:

Regional strategisk næringsplan

Politisk behandling regional strategisk næringsplan.pdf

Innspill merkes «18/1879 Regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen» og sendes til:
 
Postboks 6900 Langnes, Tromsø

eller på e-post til:

postmottak@tromso.kommune.no