Før politisk behandling legges dette ut på høring til faglagene i kommunen og til fylkesmannen.

Svarfrist er 16. mars 2018

Klikk her for å lese tiltaksstrategien