Vedlagt ligger saksutredning og forslag til forskriftstekst. Utvidelsen av båndtvangstiden er foreslått fra 21. august til og med 31. oktober.

Mottakerne av høringsbrevet inviteres til å komme med uttalelser til høringen innen mandag 15. mai 2017.  Innspill sendes til postmottak@balsfjord.kommune.no

Saken planlegges lagt frem for formannskapet 24.5.2017 og kommunestyret 7.6.2017 for vedtak

Dokumenter:

Høringsutkast lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune.PDF

Særutskrift oppstart arbeid med lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i Balsfjord kommune.pdf