Merknader sendes til postmottak@balsfjord.kommune.no eller til Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes. Innspillene merkes med «planprogram landbruksplan».

Frist for merknader til planprogrammet er satt til 23.06.2014»

Dokument:

Utkast planprogram landbruksplan.pdf