friluftslivskartlegging_høringsdokument_del1_kart_Balsfjord.pdf

friluftslivskartlegging_høringsdokument_del2_områdebeskrivelse_Balsfjord.pdf

Gi skriftlig tilbakemelding til Ishavskysten friluftsråd ved prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik innen 29. mai 2016. Ved uenighet i verdsettinga, må forslag til ny verdsetting begrunnes med støtte i verdsettingskriteriene. Ta også kontakt om det er ønskelig å få tilsendt et mer detaljert kart over et spesifikt område.

Kontaktinformasjon: post@ishavskysten.no eller Ishavskysten friluftsråd, Boks 742, 9258 Tromsø