Revidering av politivedtekter

 

Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til postmottak@balsfjord.kommune.no, eller til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Fristen for å komme med høringsinnspill settes til 14. desember 2022.