Balsfjord kommune v/Balsfjord kommunalteknikk (BKT) sender med dette ut på høring Forskrift for vann- og avløpsgebyr for Balsfjord kommune.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr er behandlet i Balsfjord kommunalteknikk styre i møte 23. februar 2021 og vedtatt som den foreligger.

Forskriften legges ut på høring i 6 uker fra dato fram til 7. april 2021.

Balsfjord kommune ber om kommentarer og innspill til forskriften innen 6. april 2021

sendes til postmottak@balsfjord.kommune.no merket Høring vann- og avløpsgebyr.

Vedlegg:

Balsfjord kommune forskrifter for vann og avløp.pdf