Endringen av ansees ikke å gå ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Planendringen kan behandles etter enklere regler, jf. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Forslag til endring av plan legges ut til begrenset høring i tidsrommet 18.02.2021 til 04.03.2021 (2 uker). Parter som blir direkte berørt tilskrives i eget brev.

Høringsfristen er 04.03.2021.

Merknader og uttalelser sendes pr. post til:

Balsfjord kommune
Rådhuset
9050 Storsteinnes

eller

epost til: postmottak@balsfjord.kommune.no

Vedlegg:

101 Laksvatn - Planbeskrivelse_gjeldende.pdf

101 Laksvatn - Planbestemmelser_gjeldende.pdf

101 Laksvatn - Plankart_gjeldende.pdf

Planbestemmelser_15.02.21_ENDRINGSFORSLAG.pdf

Plankart_15.02.2020_ENDRINGSFORSLAG.pdf

Planbeskrivelse_16.02.21_ENDRINGSFORSLAG.pdf