Endringen av forskriften skal opp til politisk behandling i formannskapet 3. april og kommunestyret 17. april. Høringsuttalelsene vil vedlegges saken til kommunestyrets behandling.

 
 Høringsfristen er satt til 8. april.
Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til
 
 
Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes, telefon 77 72 20 00 eller på kommunens hjemmeside: www.balsfjord.kommune.no.
De nye gebyrsatsene gjelder fra 1. mai 2013.


Last ned forskriften HER