Tilhørende plandokumenter (plan-ID 1933-253) ligger vedlagt nedenfor.

Dokumenter:

Detaljreguleringen er lagt ut til offentlig ettersyn av Balsfjord kommune ved enhet for Plan, Landbruk og drift.

Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til:

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes eller til postmottak@balsfjord.kommune.no

Høringsfristen er satt til 17. April 2020.


 [DT1]Lenkes til saksdokumenter