Hvem trenger støttekontakt?

·         Personer med funksjonsnedsettelser, rus eller psykiske lidelser. Personen kan være barn, ungdom, voksen eller eldre.

·         Barn eller unge tilknyttet barnevernstjenesten.

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du bør være fylt 18 år og like å jobbe med mennesker.
  • Personlig egnethet, godt humør og interesser blir vektlagt.
  • Du må ha anledning til å binde deg for en bestemt periode.
  • Bør ha sertifikat
  • Du må levere inn politiattest.

Arbeidet er lønnet, og det gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende regler.            

Søknadsfrist: snarest.

Interesserte bes ta kontakt med

Koordinerende enhet ved May-Tove Johansen tlf.40031899

Mail: may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no

Barneverntjenesten ved Tove Beate Engum tlf. 91551416

Mail: tovebeate.engum@balsfjord.kommune.no