Hvilke oppgaver har en støttekontakt?                                               

Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Bidra med å bygge nettverk, gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger.

Hvem trenger støttekontakt?

  • Barn eller unge tilknyttet barnevernstjenesten                                                             
  • Barn, ungdom, voksne med funksjonsnedsettelser
  • Personer med rus eller psykiske lidelser

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du bør være fylt 18 år
  • Personlig egnethet blir vektlagt. Du må ha overskudd å gi av, være pålitelig, trygg på deg selv og ha evne til samarbeid
  • Du må ha anledning til å binde deg for en bestemt periode
  • Bør ha sertifikat
  • Du må levere inn politiattest

Arbeidet er lønnet, og det gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende regler. Timetall fra 1,5-5 timer per uke.            

Søknadsfrist: snarest.

Interesserte bes ta kontakt med

Koordinerende enhet ved May-Tove Johansen tlf.40031899
Mail: may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no

Barneverntjenesten ved Tove Beate Engum tlf. 91551416
Mail: tovebeate.engum@balsfjord.kommune.no