Hvem kan bli besøkshjem/ avlastningshjem

 • Vi søker etter familier, voksne par eller enslige som har en stabil livssituasjon, som har plass og tid til et ekstra barn i hjemmet sitt 1-2 helger måneden
 • Du må ha interesse og tid, være en raus, pålitelig og trygg voksen, med evne til samarbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • Du må ha anledning til å binde deg for en bestemt periode
 • Bør ha sertifikat
 • Du må fremvise politiattest

Hvem trenger besøkshjem/ avlastningshjem?

 • Barn eller unge tilknyttet barnevernstjenesten                                                            
 • Barn eller unge med funksjonsnedsettelser/ helseutfordringer

Lønnsgodtgjørelse og utgiftsdekning gis etter gjeldende satser.

Dersom du ønsker å bli besøkshjem/ avlastningshjem send kortfattet søknad der du forteller litt om

 • Familiesituasjon
 • Boligforhold
 • Interesser
 • Andre arbeidsforhold eller oppdrag                                             

På bakgrunn av informasjonen du oppgir vil vi ta kontakt.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål
Koordinerende enhet ved May-Tove Johansen tlf.40031899
Mail: may.tove.johansen@balsfjord.kommune.no

Barneverntjenesten ved Tove Beate Engum tlf. 91551416
Mail: tovebeate.engum@balsfjord.kommune.no