De som trenger slike blanketter bes ta kontakt med Skatteoppkreveren i Balsfjord, telefon 77 72 20 47, 77 72 20 48 - eller e-post: skatteoppkreveren@balsfjord.kommune.no

Lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver og kontrolloppstilling kan også lastes ned fra www.skatteetaten.no

Minner om at arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgavene via ALTINN skal levere oppgavene innen 31. januar 2012. For arbeidsgivere som leverer manuelle lønns- og trekkoppgaver (papiroppgaver) er fristen 20. januar 2012. Arbeidsgivere innen fiske og fangstvirksomhet skal levere oppgavene innen 20. februar 2012.

Arbeidstakeren skal ha kopi av lønns- og trekkoppgaven innen 1. februar 2012. For arbeidstakere innen fiske og fangstvirksomhet er fristen 21. februar 2012.