Kommunene skal ha en oversikt over hvem som etter lov/forskrift er i hjemmekarantene i kommunen. De som kommer fra utlandet via Tromsø registreres ikke hos oss. Balsfjord kommune mangler derfor en oppdatert oversikt og ber alle som er i hjemmekarantene å melde fra til kommunen. Dette kan gjøres på mail til postmottak@balsfjord.kommune.no eller telefon 911 20 051 (ordfører)