Det gjøres oppmerksom på at det elektroniske systemet for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri er tilgjengelig frem til 4. mai i den aktuelle salgssesongen. Etter denne dato lukkes systemet automatisk.
 
Komplett søknad med vedlegg skal være oss i hende innen fristen. Søknader som sendes inn utenom det elektroniske systemet eller kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Har du spørsmål ta kontakt med Jonny Magne Nilsen på telefon 77 79 07 21.

Link til skjema: http://www.tromso.kommune.no/index.php?cat=243448