De jobber også aktivt med å tilrettelegge aktiviteter i skog og mark, for eksempel jakt, fiske, gapahuker, løypetraseer og lignende.

Styret i Hamnvåg Utmarkslag består av:

Leder                         Johan Staff               Tlf. 971 83 567

Nestleder:                  Marita Soleng           Tlf. 994 70 565

Sekretær:                  Randi Mathisen        Tlf. 480 64 538

Kasserer:                   Widar Skogan           Tlf. 416 83 718

Styremedlem:            Karl Anton Hansen  Tlf. 992 30 652

Turløyper

Hamnvåg Utmarkslag har søkt om midler til turløype fra Rødbakken, og fram til gapahuken ved Storhaugen ovenfor skolen.

Dette vil være første del av et større tur-løypenett der vi rydder og utbedrer gamle turveier for å gi allmennheten lettere tilgang til naturopplevelser. Løypenettet er ment som et helårstilbud, med trakket skiløype om vinteren, og turløype om sommeren. Målsettingen er å få laget en sammenhengende turvei fra Hamnvåg Montessoriskole til Staff Ferie & Fritid.

Fiske i ferskvann.

Fiskekort kan kjøpes hos Staff Ferie og Fritid, og selvbetjening ved info-tavla i Storhaugen. Fiskekortene gir fiskerett i samtlige ørret- og røyevann i utmarkslagets område. (Se kart på info-tavlene)

Årskort Kr. 200,- / Ukeskort Kr. 100,-  / Dagskort Kr. 50,-

Vi har i år også innført et Familie-årskort på Kr. 300,- som kan benyttes av alle i husstanden. De som ønsker det, kan også velge å betale fiskeavgift på samme innbetaling sammen med gjerde-avgiften.