Hamnvåg barnehage, 9055 Meistervik

Kommunen har vedtatt å ikke drifte Malangen barnehage, avd Hamnvåg,  videre.  Sør-Malangen Montessoriforening planlegger oppstart av familiebarnehage i samme lokaler fra 15.08.17.

 

Åpningstid: 07:15 - 16:15

 Årsplanen vår: - ÅRSPLAN 2016-17.pdf        

 

Hamnvåg barnehageHamnvåg Barnehage er en énavdelings barnehage med 18 plasser. Barnehagen ligger i naturskjønne Malangen, nærmere bestemt på sørsida av fjorden, og ca. 12 km. fra kommunegrensa til Målselv.

 

 

 

 

Omgivelsene er vakre og varierte og innbyr til fine turopplevelser nærområdet. Vi går ofte til ulike steder i fjæra, blant annet til brygga der vi kan studere båtene og båtlivet. Skogsveien til Sætra er mye brukt, både sommer og vinter. Da går vi enten til Indianerplassen, Sætra, Trollskogen eller Gapahuken. I tillegg har vi et eget sted i skogen som heter Vettehaugen.

Leker i fjæraBarnehagen driver også SFO for
elever ved Hamnvåg Montessoriskole.
Skolen ligger like ved barnehagen
og er en god samarbeidspartner,
både i hverdag og fest. Vi har felles
uteområde med skolen og har dermed
tilgang til fotballbane, sykkelløype,
lysløype og flere lekeapparater. I tillegg
får vi låne gymsalen, delta på
skolekonserter i regi av Den Kulturelle
Skolesekken, samt at vi har felles markering av bl.a. soldagen og Luciadagen.

I perioder kommer elever fra 5.-7. klasse ned til barnehagen og har lesestund med barnehagebarna en gang i uka.
Overgangen barnehage – skole har unike forhold hos oss og vi ser store verdier av både beliggenheten og samarbeidet.

Barnehagene og skolene i Balsfjord Kommune satser stort på begrepsundervisning (BU) og har laget en felles
plan for dette arbeidet, under veiledning og kursing av Andreas Hansen fra StatPed Nord. I tillegg har vi i Hamnvåg
Barnehage laget en egen treårsplan for dette arbeidet, og vi gjennomfører systematisk begrepsundervisning for tre ulike grupper en gang i uka. BU er også en arbeidsmåte som vi bruker i hverdagen.

Vi er for øvrig en barnehage som liker nye utfordringer og Leker i barnehage
er i stadig utvikling.
De siste årene har vi arbeidet mye med implementeringen
av rammeplanens syv fagområder. Mye fokus har vært
på barns medvirkning, pedagogisk dokumentasjon,
IKT og matematikk i barnehagen.
Vil du vite mer om vår barnehage, er du velkommen
til å lese vår årsplan.