En fersk rapport fra kommunens konsulent viser at områdestabiliteten er tilfredsstillende, og vi kan med glede meddele at salget av tomter i boligfeltet nå kan komme i gang igjen.